——————————————————————————————–

December 29 : CN Lễ Thánh Gia

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)
http://www.dinh.dk/pdf/adestefideles. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/DemThanhVoCung-QuocBao/DemNayLongSangDep(OComeAllYeFaithful)_QuocBao(DucTuan).mp3

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người) (Peter Tran)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hanhphuctv127. pdf

Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LeVatDangChuaHaiNhi_lm. pdf

Hội Nhạc Thiên Quốc (Thánh An Phong)
http://www.catruong.com/baihat/noel/hoinhacthienquoc. pdf

Audio 01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoinhacthienquoc.mp3

Audio 02:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Hoi%20Nhac%20Thien%20Quoc.mp3

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/noel/HangBelem. pdf

Audio 01:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/LayChuaConDay/02.HangBelem.mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/HangBeLem/HangBelem_hl-mc(TranThuHa).wma

End of Year 2007