December 24 : Lễ Vọng Giáng Sinh 6PM St. Patrick Church

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu “bởi phép Chúa thánh Thần… và đã làm ngươì” thì qùi gối.

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)
http://www.dinh.dk/pdf/adestefideles. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/DemThanhVoCung-QuocBao/DemNayLongSangDep(OComeAllYeFaithful)_QuocBao(DucTuan).mp3

Đáp Ca: Tc 88 (Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời)
Đêm Thánh Vô Cùng (Nhạc: Franz Gruber, Lời: Hùng Lân)
http://www.dinh.dk/pdf/demthanhvocung. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanS/SilentNight_FranzGruber-hl&hl(KhanhDu-LamTruong).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/TiengChuongNgan/SilenNight_(AC-M).wma

Chúa đã sinh ra (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasinhra. pdf

Audio 01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Chuadasinhra.mp3

Audio 02:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Chua%20Da%20Giang%20Tran.mp3

Trong máng cỏ (Cung Thương)
http://www.dinh.dk/pdf/trongmangco. pdf

Audio:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Trong%20Mang%20Co%20Don%20So.mp3

Liên Khúc Giáng Sinh 2007

http://www.mautam.org/ftp/pdf/lkgiangsinhfinal2007

Đêm Noel (Xuân Thảo)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/demnayNoel. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanDD/DemNoel_xt-xlb(ThuPhuong).wma

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/noel/HangBelem. pdf

Audio 01:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/LayChuaConDay/02.HangBelem.mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/HangBeLem/HangBelem_hl-mc(TranThuHa).wma