————————————————————————————–

December 22 : CN Thứ 4 Mùa Vọng

Chủ Đề: Thiên Chúa Sinh ra bởi người nữ.

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)
http://cungviet.org/pdf/trongchochuaden. pdf

Đáp Ca: Tv 23 (chúa ngự qua, chính Ngài là Thượng Đế hiển vinh) (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv23kl. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong. pdf

Như Con Dã Tràng
http://cungviet.org/pdf/nhucondatrang. pdf

Hãy Quay Về (Peter Trần)
http://www.dinh.dk/pdf/hayquayve-pt. pdf

Trời Cao ( Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf