THÁNG MƯỜI HAI 2007 (Năm A)

December 01 : Mùa Vọng I

Chú ý: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc (xem phần Các Lễ về Đức Mẹ): Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính.

Ca Đoàn sẽ phụ các em thiếu nhi hát (phần đáp ca) lễ tuần này. Tập hát cho Tấu Khúc Bê Lem

Đáp Ca: Tv 121 (Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/toivuimungtv121. pdf