November 24 : CN Lễ Chúa Kitô Vua

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Hoan Hô Vua Giê Su
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/hoanhovuagiesu_nao. pdf

Đáp ca: (TV. 121) Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa. (Dao Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/toivuimungtv121. pdf

[color=blue]Nén Hương Lòng[/color] (Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/NenHuongLong_vc. pdf

[color=blue]Lạy Chúa Là Vua [/color](Duy Thiên)
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/LayChuaLaVua_dt. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LayChualavua.mp3

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)
http://cungviet.org/pdf/khuchattaon. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/DangNgai/08.KhucHatTaOn_HopCa.mp3