November 10 : CN Thứ 32 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống .

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/vedayhoinguoi. pdf

Đáp ca: (TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv16kl. pdf

Ngàn Lời Chúc Tụng
http://cungviet.org/pdf/nganloichuctung. pdf

Sống Trong Niềm Vui (Lm Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/songtrongniemvui. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/LoiVongTinhYeu/SongTrongNiemVui_LuuHong.mp3

Video Karaoke:

http://truyendao.net/thanhca1/FileKaraoke/TinhYeuLaLeSong/SongTrongNiemVui_NguyenDuy(MyHuyen).wmv

Từ Vực Sâu (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuVucSau2. pdf