October 27 : CN Thứ 30 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)
http://cungviet.org/pdf/vedayhat. pdf

Đáp ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv33_30c_kl. pdf

Xin Giữ Con
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xingiucon. pdf

Xin Cho Con (Ân Đức)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xinchocon. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Xinchocon.mp3

Hoa Mân Côi (Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/hoamancoi. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music1/HoaManCoi_HaiPhuong.wma