October 20 : CN Thứ 29 Quanh Năm – Khánh Nhật Truyền Giáo

Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

Ca Nhập Lễ 2 ( Nguyễn Văn Trinh)
http://cungviet.org/pdf/canhaple2. pdf

Đáp ca: (TV. 120) Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv120nguontrolucdoitoi1. pdf

http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv120nguontrolucdoitoi2. pdf

Từng Giọt Mồ Hôi
http://cungviet.org/pdf/tunggiotmohoi. pdf

Phó Thác ( Kiều Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/phothac11. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/BaiHatCaDoanThienThanTheHien/PhoThac_KieuLinh-QuangLac(CaDoanThienThan).wma

Video:
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/phothac.wmv

Nữ Vương Mân Côi ( Hải Linh)
http://cungviet.org/pdf/nuvuongmancoi. pdf