THÁNG MƯỜI, 2007: Tháng Đức Mẹ Mân Côi

October 06: CN Thứ 27 Quanh Năm – Bổn Mạng Giáo Đoàn – Ca Đoàn Mẫu Tâm

Chủ Đề: [color=red]Sức mạnh của niềm tin.[/color]

Ca Khúc Hồng Ân ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/cakhuchongan. pdf

Audio:

http://www.nguyentiendung.com/songs/recording/CaKhucHongAn.mp3

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng. (Peter Trần)
http://www.dinh.dk/pdf/uocgi-pt. pdf

Con Nay Sẽ Lấy Gì (Lm Kim Long)
http://www.dinh.dk/pdf/connayselaygi. pdf

Cảm Mến Hồng Ân (Lm Kim Long)
http://www.dinh.dk/pdf/cammenhongan. pdf

Ave Maria (Franz Schubert)
http://www.catruong.com/baihat/honphoi/avemaria. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/CD-Avemaria-XinDangLoiCamTa/avemaria.wma

Tạ Ơn Chúa
http://cungviet.org/pdf/taonchua. pdf