———————————————————————————————————————————

September 29 : CN Thứ 26 Quanh Năm (Lễ Trung Thu)

Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Lên Đền Thánh ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/lendenthanh. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/nhungbaihay/Len%20Den%20Thanh%20-%20Thanh%20Hien.mp3

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxinnguden. pdf

Tâm Tình Hiến Dâng ( Oanh Sông Lam)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/TamTinhHienDang_osl-lbd. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music/Tam%20Tinh%20Hien%20Dang%20-%20Ngoc%20Lan.wma

Kính Dâng Ba Ngôi ( Tri Văn Vinh)
http://cungviet.org/pdf/kinhdangbangoi. pdf

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/turatxakhoi. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/Music_TongHop/HienTe/Tu_Rat_Xa_Khoi.mp3

Như Ánh Trăng Rằm ( Phạm Đức Huyến- Vũ Đình Ân)
http://www.phamduchuyen.com/tac_pham/thanh_ca/songs/tctn_nhu_anh_trang_ram. pdf

Trăng Thu ( Phạm Đức Huyến- Vũ Đình Ân)
http://www.phamduchuyen.com/tac_pham/thanh_ca/songs/tctn_trang_thu. pdf

http://www.danang.gov.vn/photo/pictures/NTV_Trung_thu.jpg http://www.tntp.org.vn/newsimgs/27_9_2004/nf743.jpg

http://www.go2viet.com/images/small/8859.jpg

http://www.go2viet.com/images/small/8859.jpg

http://www.go2viet.com/images/small/8859.jpg