Chủ Đề: Hãy vui mừng trong Chúa.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Giêsu Nguồn Sáng (Christ, Be Our Light – B. Farrell – LV: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV.145) Hãy vui mừng và reo hò, vì này ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật là cao cả.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Hãy Vùng Đứng (Vinh Hạnh – Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Mong Chờ Giêsu (Negro Spiritual – lời Việt: Vũ Khởi Phụng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Trông Đợi (Nhạc: Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Vui Lên! Nhân Gian (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: