Chủ Đề: Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

(TV.71) Triều đại Người nở hoa, hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

Vui Lên! Nhân Gian (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: