Chủ Đề: Đức Kitô là Vua. (Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn) (Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ Năm C)

Chúa Giêsu Là Vua (Thiên Quang)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

(TV.121) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào, tiến vào nhà Chúa Trời.”.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Chúa Là Vua (Hải Triều – hòa âm: Cát Minh)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: