Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống (Hãy tin vào sự sống lại). (Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn) [Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng]

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.16) Lạy Chúa khi thức giấc con được thỏa lòng chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Con được thỏa lòng chiêm ngưỡng Thánh Nhan.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: