THÁNG CHÍN, 2007

September 01: CN Thứ 22 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống khiêm hạ

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)
http://cungviet.org/pdf/tramtrieuloica. pdf

Đáp ca: (TV. 67) Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần. (Xuân Minh)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv67_CN22QN_C_xm. pdf

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)
http://www.dinh.dk/pdf/conchilataovat. pdf

Video:

http://truyendao.net/filemusic/Video/ConChiLaTaoVat.wmv

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Conduongbenho. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanC/ConDuongBeNho_pxc(ThienTrang).wma

Mẹ Maria ( Tâm Bảo)
http://cungviet.org/pdf/memaria. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/MeMaria.mp3