Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.144) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con. Xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông – Đình Diễn)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: