Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Ca Nhập Lễ 4 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.97 ) Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ, ơn Người cứu độ trước mặt muôn dân.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Live:

Xin Tri Ân (Thành Tâm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Live:

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Ngợi Ca Mẹ Maria (Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: