Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 145 ) Hãy ca tụng Chúa hỡi linh hồn ơi. Cùng tung hô Chúa vang câu ca mừng hỡi linh hồn của tôi.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Bè Tenor:

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: