Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Prelude:

Người Con Hoang (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live:

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 50 ) Tôi sẽ chổi dậy và đi về cùng Cha tôi.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio 1

Live:

Cậy Trông (Long Anh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: