Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 67 ) Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho người cơ cùng.(Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè 1:

Live:

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Live:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: