Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin.
{Ca Đoàn Camping}

Nhập Lễ: Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 39 (Đinh Công Huỳnh)
Lạy Chúa! Xin mau đến, mau đến phù trợ con.

Dâng Lễ: Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Rước Lễ: Chúa Vẫn Thánh Hóa (Mi Trầm – Liên Bình Định)
Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông – Đình Diễn)

Kết Lễ: Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)