July 28 : CN Thứ 17 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện .

Tiến Về Nhà Chúa
http://cungviet.org/pdf/tienvenhachua. pdf

Đáp ca: (TV. 137) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con. (Martino)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv137_17c_martino. pdf

Lễ Dâng (Lm Nguyễn Mộng Huỳnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ledang-nmh. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/loicavienkhach/Track06.wma

Nguyện Cầu (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencau. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanN/NguyenCau_tt(LuuHong).wma

Tạ Lễ Với Mẹ (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/talevoiMe. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album_123456789/DangVeMe/10.%20Ta%20Le%20Voi%20Me%20-%20Dinh%20Vu-Kieu%20Hanh.wma