Chủ Đề: Lắng nghe lời Chúa.

Lời Chúa 4 (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 14 ) Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Chúa ?(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Sống Lời Chúa (Thế Thông – Nguyễn Năng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: