Chủ Đề: Tuyên Xưng Đức tin.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ).

Đường Về Nhà Cha (VKP – Quang Uy – Tiến Lộc)

(TV. 62 ) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi, linh hồn tôi khát khao Ngài.(Xuân Minh)

Alleluia Quanh Năm

Cuộc Đời Con Dâng (Thế Thông)

Tin Hay Không Tin (Nguyễn Lý)

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)