Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Chúc Tụng Chúa (Laudate Dominum – Nguyễn Duy)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Bass:

(TV. 8 ) Lạy Chúa là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.(Nguyễn Duy)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Q. Hưng – câu 1,2,3)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Hồng Ân Thiên Chúa (Hải Linh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Ngợi Khen Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass: