Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Khuyết Danh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 46) Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên vang dội lời tung hô.(Ngọc Cẩn)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Lời Chân Thành (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Chúa Đã Lên Trời (Phaxicô)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Hát tặng cho Mother’s Day:

Tình Mẹ Bao La (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Hiến Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ)

Audio: