Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Chúa Đã Sống Lại (Nguyễn Duy)

Audio Sop/Alto/Bass:

Audio Tenor:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 66) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa. Ước gì chư dân đồng thanh cảm tạ Ngài.(Cao Thanh Hoàng)

Audio:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Dâng Hết Tâm Hồn (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Audio Sop/Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Lời Ca Nguyện Cầu (Vũ Di)