(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 99) Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên được Chúa dắt dìu. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Đường Đi Có Chúa

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: