Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 29) Lạy Chúa con ca tụng Ngài, vì Ngài đã cứu mạng con. (Xuân Minh)

Audio:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tiến Dâng Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor:

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor 1:

Audio Midi Tenor 2:

Audio Midi Bass:

Đem Tin Mừng (Martino)

Audio Midi Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor: