10:00 PM @ Trung Tâm Công Giáo

Chủ Đề: Chúa đã sống lại. Alleluia! Alleluia!.

Nghi Thức Vọng Phục Sinh 2016 (Bỏ phần dự tòng)

Rước Nến Phục Sinh:
Ánh Sáng Chúa Kitô

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Exultet – Công Bố Tin Mừng (Mừng Vui Lên …)

Đáp Ca 1: (TV 32): Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Xuân Minh)

Live:

Đáp Ca 2 Xuất Hành: (Hoàng Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Đáp Ca 3: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

Audio:

Đáp Ca: Tv 117 Hãy Hát Mừng Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio:

Live:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Trên Đĩa Thánh (Ánh Đăng)

Audio Midi Bè Sop & Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Giê Su Khởi Thắng (George Frideric Handel)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúa Thống Trị (Hoàng Kim)

Audio Midi:

Thánh Ca Phục Sinh (Monseigny)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: