Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch (Phúc Âm: Người phụ nữ ngoại tình).

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Prelude: Ánh Sáng và Bóng Tối (Tiến Lộc-Quang Uy-Thúy Trang)

Hãy Trở Về (Ngọc Kôn)

(TV. 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng hoan ca, nên chúng tôi mừng hoan ca. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân – Thu Phong)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Tâm Tình Ca 2 (Thành Tâm)

Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)