Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ (Phúc Âm: Người con hoang đàng).

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Prelude: Tình Phụ Tử (Trầm Hương FMSR)

Tôi Mừng Vui (Kim Long)

(TV. 33) Hãy nghiệm xem, nghiệm xem cho biết, Chúa bao tốt lành tốt lành biết bao. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio 01 :

Live:

Cậy Trông (Long Anh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu-Nguyễn Khắc Tuần)