Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải.

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Lối Ngài Bước Đi (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi:

(TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio 01 :

Live:

Xin Ngài Thương Con (Thành Tâm)

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Tuần)