Chủ Đề: Trở nên giống Đức Kitô, hãy tôn thờ Chúa.

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV. 26) Chúa là nguồn Ánh Sáng và là ơn cứu độ đời tôi. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Sop/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Toàn Thiêu

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: