Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng).

Pdf cho Ipad/Tablet:

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 137) Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương, FMSR – hòa âm: Lm. Dao Kim)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Cảm Tạ (Long Anh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: