Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy biết yêu thương.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc – Hoàng Ngô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 70) Miệng lưỡi tôi sẽ loan truyền loan truyền sự Chúa công minh.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tin – Cậy – Mến (nhạc: Lowell Mason – lời Việt: khuyết danh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio 01:

Audio 02: