Chủ Đề: Qua phép lạ tại tiệc cưới Cana xứ Galiêa, ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Trên Đường Về Nhà Cha (Tiến Lộc – Quang Uy – Vũ Khởi Phụng)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio 01:

Audio 02:

(TV. 95) Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Của Lễ Nhân Sinh (Trần Mừng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy – Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: