Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Trên Sông Giodan (hvh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

(TV. 28) Nguyện cầu Chúa tuôn đổ phúc lành, cho muôn dân được bình an. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dâng Ngài Đời Con (Phương Ý- Nguyễn Hùng Cường)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 2:

Live 3:


 

Vì Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass: