March 10 : CN Thứ 3 Mùa Chay (Đổi Giờ Lên 1 Tiếng)

Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải .

Như Nai Rừng
http://www.dinh.dk/pdf/nhunairung_. pdf

Đáp Ca: (TV 102): Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh102CNC7TN. pdf

Kinh Dâng ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/kinhdang. pdf

Vươn Cao Linh Hồn (Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/chay/VuonCaoLinhHon_nd. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/vuoncaolinhhon.mid

Kìa Ai ( Vinh Hạnh)
http://cungviet.org/pdf/kiaai. pdf