THÁNG BA, 2007 : Tháng Kính Thánh Cả Giuse

March 03 : CN Thứ 2 Mùa Chay

Chủ Đề: Trở nên giống Đức KiTô. Hãy tôn thờ Chúa .

Hãy Trở Về
http://www.catruong.com/baihat/chay/haytrove. pdf

Đáp Ca: (TV 26): Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?
Không Sợ Ai ( Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/KhongSoAiTV26. pdf

Dâng Niềm Cảm Mến ( Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/dangniemcammen. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Dangniemcammen.mp3

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi ( Lm Nguyễn Văn Tuyên)
http://truyendao.net/thanhca1/FileLoiNhac/TuaDe/VanDD/DungBoConChuaOi_nvt. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/DangChuaCuocDoi/DungBoConChuaOi_nvt(TheSon).wma

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu, Nguyễn Khắc Tuần):
http://cungviet.org/pdf/cauxinthanhgia. pdf