February 10 : CN Thứ 6 Quanh Năm

Chủ Đề: Đặt niềm tin cậy vào Chúa (Hạnh phúc thật)

Con Sẽ Bước Lên (Hoàng Ngô- Hoàng Phúc)
http://cungviet.org/pdf/consebuoclen. pdf

Đáp Ca: (TV. 1) Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.( Loan Hảo) (New)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thanhvinh1. pdf

Tấm Lòng ( Phanxico) (New)
http://cungviet.org/pdf/tamlong. pdf

Trông Cậy Chúa ( Lm Nguyễn Duy & Phanxico)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanT/TrongCayChua_nd(VuKhanh).wma

Bài Ca Dâng Mẹ ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/baicadangme. pdf