Tháng Hai, 2007

February 03 : CN Thứ 5 Quanh Năm

Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng)

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)
http://cungviet.org/pdf/tramtrieuloica. pdf

Đáp Ca: (TV. 137) lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.(Trần Đại Phước)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv137_DanCaMungChua_tdp. pdf

Bánh Miến Rượu Nho ( Anh Tuấn) (New)
http://cungviet.org/pdf/banhmienruounho. pdf

Xin Chọn Ý Cha (Lm Nguyên Hòa) (New)
http://truyendao.net/thanhca1/FileLoiNhac/TuaDe/VanX/XinChonYCha_nh. pdf

Video:

http://www.truyendao.net/thanhca/mai%20mai%20con%20chon%20ngai%20-%20vcd/Xin%20chon%20y%20cha_Cao%20Duy.wmv

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://cungviet.org/pdf/xinvang. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanX/XinVang_mt(KhanhLy).wma