Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Giêsu Nguồn Sáng (Christ, Be Our Light – B. Farrell – LV: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

ĐÁP CA: (Is 12) Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì Chúa ngươi Đấng Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass/Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Mong Chờ Giêsu (Negro Spiritual – lời Việt: Vũ Khởi Phụng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Trông Đợi (Nhạc: Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: