Chủ Đề: Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã gần đến.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Pdf cho Ipad/Tablet:

Nguyện Trời Cao (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

ĐÁP CA: (TV 24) Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên. Nâng hồn lên, nâng hồn lên tới Chúa. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Vui Lên! Nhân Gian (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: