Chủ Đề: Hiến dâng cách quảng đại (đồng tiền của bà góa nghèo)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Con Bước Lên Bàn Thờ (lời: Hoàng Khánh – nhạc: Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

ĐÁP CA: (TV 145) Hãy ca tụng Chúa hỡi linh hồn tôi ơi. Cùng tung hô Chúa vang câu ca mừng hỡi linh hồn của tôi.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Sop/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Lễ Toàn Thiêu

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio:

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: