Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin – Chúa nhân từ.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA: (TV 125) Chúa đối xử khoan nhân với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.(Hải Triều)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tình Ca Vô Tận (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: