Tháng Giêng, 2007 Năm C

January 06: CN Lễ Chúa Hiển Linh( Lễ Ba Vua)

Chủ Đề: Lễ Hiển Linh (Ba Vua)

Lễ Hiển Linh ( Phanxico)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LeHienLinh_kia. pdf

Đáp Ca: Tv 71 (Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa) (Thái Nguyên) (New)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv71_HienLinh_tn. pdf

Trong Máng Cỏ ( Cung Thương)
http://www.dinh.dk/pdf/trongmangco. pdf

Trời Đêm Bê Lem ( Đỗ Vy Hạ)
http://www.dinh.dk/pdf/troidemBelem. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/MuaDongNamAy/TroiDemBelem_dvh(GiaAn).wma

Trời Hân Hoan:
http://www.catruong.com/baihat/vong/TroiHanHoan. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanT/TroiHanHoan_(MinhThuan).wma