December 23: CN Mùa Vọng IV

Chủ Đề: Giáng Sinh đem lại nguồn vui.

Trông Chờ Chúa Đến ( Lan Anh)
http://cungviet.org/pdf/trongchochuaden. pdf

Đáp Ca: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát). Xin Phục Hồi ( Vũ Đình Ân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/dc_cn3&4_c. pdf

Dâng ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/dang_nguyenduy. pdf

Chờ Ngày Quang Lâm ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/chongayquanglam. pdf

Trời Cao ( Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf

—————————————————————-

December 30: Lễ Thánh Gia

Ban Xã Hội sẽ hát tuần này, ca đoàn take a break.

http://www.ashersarlin.com/cartoons/winterbreak.gif

http://www.edulix.com/blog/uploaded_images/Night%20-%20Skyline%203-793902.jpg

End of Year 2006