December 16: CN Thứ 3 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Vui Lên Sion ( Thành Tâm)
http://www.catruong.com/baihat/vong/vuilension. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music/Vui%20Len%20Sion%20-%20Thy%20Thao.wma

Đáp Ca: Is 12 (Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả)
Dân Xion Ơi !! ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/danXionoi. pdf

Như Con Dã Tràng
http://cungviet.org/pdf/nhucondatrang. pdf

Hãy Quay Về ( Peter Tran)
http://www.dinh.dk/pdf/hayquayve-pt. pdf

Trời Cao ( Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf