Trước Bàn Thờ

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

Dâng Đời Trăm Năm (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Yêu Trong Tình Chúa (Phanxicô)

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Trước Ngai Mẹ (Đỗ Vy Hạ)

Nguyện Cho Đôi Lứa (Dan Schutte)